Послуги

Послуги

Комплексне ведення бухгалтерського та податкового обліків:

 • аналізування структури та специфіки діяльності (документообіг, об’єм реалізації, облікова політика),
 • складання регістрів бухгалтерського та податкового обліків,
 • повне ведення бухгалтерського та податкового обліків у програмі 1С відповідно фінансово-господарчою діяльністю вашої компанії,
 • ведення (або) контроль первинної документації (рахунки, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, довіреності, акти виконаних послуг),
 • формування актів звірки взаєморозрахунків з контрагентами,
 • формування підзвітних звітів,
 • нарахування заробітної плати, податків,
 • формування касових операцій,
 • оформлення командировочних поїздок (завдання, приказ, командировочне посвідчення, первинна документація),
 • сплата та підготовка платіжних доручень по податкам та іншим зобов’язаням через клієн-банкінг,
 • формування та відправлення звітів до податкових,фінансових органів
 • супроводження податкових перевірок, зустрічних перевірок
 • консультування співробітників по роботі,
 • ведення матеріального обліку (оприбутковування, списання),
 • проведення інвентаризацій (основних засобів, малоцінних предметів, канцелярських товарів та ін..),

Відновлення бухгалтерського обліку господарчої діяльності:

 • відновлення господарчих операцій з складанням первинних документів,
 • складання запитів з контрагентами,
 • формування та здача податкової звітності,
 • формування коригуючих первинних документів,
 • складення внутрішніх фінансових, підзвітних документів,
 • формування бухгалтерських довідок та ін.

Ведення кадрового обліку (облік персоналу):

 • складання наказів (розпоряджень) на приймання співробітників,
 • складання наказів на звільнення співробітників,
 • складання інших наказів по кадрам (зміна посади, відпустки,компенсації),
 • формування посадових інструкцій,
 • складання протоколів,
 • ведення книжки обліку бланків трудових книжок та вкладишів до них,
 • ведення актів списання бланків,
 • складання трудового договору з найманою особою без працевлаштування,
 • ведення особистої картки співробітників,
 • ведення алфавітних карт співробітників,
 • записи до трудових книжок,
 • анкетування персоналу.

Бухгалтерське супроводжування:

 • підготовка аналітичних консультувань,роз’яснення норм податкового законодавства,
 • супроводження інтересів підприємства пере фіскальними огранами,
 • проведення податкових ризиків господарчих операцій,
 • формування та здача податкових декларацій, бухгалтерської звітності відповідно чинного законодавства України,
 • допомога підготовки необхідної документації для участі у тендерах та ін.

Ведення окремих участків бухгалтерського та податкового обліків:

 • касові операції,
 • зарплата співробітникам,
 • основні засоби,
 • розрахунки з покупцями та постачальниками,підрядчиками та заказниками,
 • податковий облік, ПДВ,
 • податковий облік по податку на прибуток підприємств,
 • любий участок по согласуванню з Вами.
Послуги обновлено: Май 12, 2018 автором: Administrator