Додаткові послуги

Додаткові послуги

Складання договорів:

 • Договір на виконання інформаційно-консультаційні послуги,
 • Договір на ведення реєстру,
 • Договір поставки,
 • Договір переводу боргу, Повідомлення на перевод боргу,
 • Договір купівлі-продажу товарів,
 • Договір даріння,
 • Договір оренди об’єкта нерухомості,
 • Договір оренди,
 • Договір підряду,
 • Договір комісії на продаж товару,
 • Договір доручення,
 • Договір процентного займа,
 • Договір безпроцентного займу,
 • Договір тимчасового зберігання товару,
 • Договір перевезення грузів автомобільним транспортом з екіпажем,
 • Договір перевезення грузів автомобільним транспортом без екіпажу.

Первинні документи:

 • акт приймання-здачі приміщення, товару, документів та ін.,
 • протокол про наміри,
 • претензії,
 • повідомлення,
 • довідки,
 • документи супроводжуючі вексельні операції
 • складення табелів робочого часу (щомісячно),
 • складення графіків відпусків по штатним співробітникам,
 • довіреності кільцеві, річні на отримання ТМЦ, канцтоварів та ін.,
 • складення наказу на облікову політику підприємства (з початку року),
 • складання внутрішніх первинних документів, а саме (документація по техникі безпеці на підприємстві, пожежній безпеці)
 • правила внутрішнього розпорядку,
 • колективний договір,
 • складання договору матеріальної відповідальності колективу,
 • складання договору матеріальної відповідальності співробітника,
 • розробка індивідуальних фірмових бланків,
 • розробка прас-листів,
 • розробка комерційних пропозицій,
 • підготовка/перевірка по відповідності у бухгалтерському та податковому обліків первинних документів для позиків, перевірок,пояснень до фіскальніх органів (по операційно, по періодам),
 • складання фінансових звітів для банків, податкових органів, органів статистики,
 • ведення матеріального обліку (МБП, товарних запасів, основних засобів, необоротних активів),
 • допомога у формуванні складних бухгалтерських проводок, перевірка зданих звітів у контролюючі органи з Вашими даними по бухгалтерському та податковому облікам,
 • робота з векселями.

Перевірка контрагентів (відповідно держвних даних та податкових)

Додаткові послуги обновлено: Май 12, 2018 автором: Administrator